پخت غذای نذری در روز عیدغدیر توسط مردم در مسجد صاحب الزمان