درباره پژوهش خبر

خبرگزاری پژوهش در سال ۹۴ تاسیس گردید. این خبرگزاری با هدف...

اطلاعات تماس

روابط عمومی: ۳۲۳۲۴۵۰۷ (۰۳۵)

آدرس: میبد، خیابان امام - جنب امامزاده سیدصدرالدین قنبر