مدیر حوزه های علمیه بر اهمیت موضوع برگزاری مباحثه و راه اندازی گروه های علمی از سوی معاونین پژوهشی مدارس استانها تأکید کرد و گفت: گروه های علمی دارای رسالت های آموزشی، اخلاقی و پژوهشی هستند.

آیت الله اعرافی در هفتمین اجلاسیه معاونین پژوهشی مدارس علمیه در قم گفت: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه با وجود همه مشکلات، ولی در این مدت با نگاه جهادی فعالیت کرده و این فعالیت‌ها باعث شکل گیری اسناد کلان، طرح‌های زیاد و برنامه ۵ ساله در حوزه‌های علمیه شده است.

مدیر حوزه‌های علمیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مأموریت‌های معاونت‌های پژوهش در استان‌ها اظهار داشت: در حوزه استانی دو مسئله جهت گیری کلان و نظارت به تفویض اختیارت بیشتر و ارتقا و تعالی مدیریت استان‌ها مورد دقت نظر و ضرورت مدیریت حوزه‌های علمیه است.

وی ادامه داد: این دو مسئله به ۲۰ تا ۳۰ محور بر می‌گردد. اما معاونت پژوهش مدارس استان‌ها دارای مأموریت‌های کلان و رسالت‌ها و اشراف هوشمندانه بر فرایندهای دیگر و بهره گیری از سایر نظامات پژوهشی است.

عضو شورای عالی حوزه گفت: راه تحقق مأموریت دوم که همانا اشراف هوشمندانه بر فرایندها است، نیازمند به طراحی دقیق، قوانین منسجم، تعامل با آموزش و تولید فکر و ایده از سوی معاونین مدارس استان‌ها است. این باعث می‌شود آموزش و سایر نظامات پژوهش محور شود.

عضو فقهای شورای نگهبان، بر اهمیت موضوع برگزاری مباحثه و راه اندازی گروه‌های علمی از سوی معاونین پژوهشی مدارس استان‌ها تأکید کرد و ادامه داد: گروه‌های علمی دارای رسالت‌هایی چون آموزشی، اخلاقی و پژوهش هستند.

مدیر حوزه‌های علمیه افزود: مسئله دیگر راه اندازی انجمن‌های علمی، کانون‌های علمی، شورای پژوهش و نمرات پژوهش در استان‌ها از سوی معاونین پژوهشی است.

وی افزود: مسئله دیگر راه اندازی درس خارج در استان‌ها است. در این رابطه بیش از ۲۰ درس خارج در استان‌ها شکل گرفت. توجه به این مسئله باعث رشد علمی حوزه‌های علمیه استان‌ها خواهد شد.

امام جمعه قم اظهار داشت: موضوع دیگر که باید از سوی معاونین پژوهشی به آن توجه شود، ارتقا علمی اساتید در عرصه پژوهش همراه با برگزاری کارگاه‌های مهارت افزایی پژوهشی است.

آیت الله اعرافی افزود: از دیگر طرح‌ها، نظام جامع اساتید است. این طرح هنوز نهایی نشده است ولی به دنبال نهایی کردن آن هستیم. این مسئله نیازمند توجه جدی معاونین پژوهشی برای ارتقا پژوهش اساتید است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: موضوع دیگر برگزاری دوره‌های آموزشی و پژوهشی در تابستان است. امسال تعداد طلبه‌ها از ۳ الی ۴ هزار به ۲۰ هزار طلبه در پایگاه‌های تابستانی برای تحصیل و ارتقا رسیده است. هدف بهره گیری از ایام تابستان برای محورهای تحصیل، تهذیب و پژوهش است. این هم از محورهایی است که باید مورد توجه دقیق معاونین پژوهش استان‌ها باشد.

وی ادامه داد: موضوع دیگر آمادگی معاونین پژوهشی برای تشکیل گروه و بعدها مراکز پژوهشی، تعیین رشته‌های تخصصی همراه با پایان نامه‌ها و انتقال پایان نامه‌ها در سطح سه به استان‌ها وتوجه به حضور جدی تر استان‌ها در کتاب سال حوزه و ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی است.

مدیر حوزه‌های علمیه افزود: از دیگر پروژه‌ها رتبه بندی پژوهشی پژوهشگران حوزوی، رتبه بندی مراکز و مدارس پژوهشی است.