کلاس حوزه دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف با برگزاری اردوی معرفتی - آموزشی آستان معرفت از اول مهر ۹۸ در مشهد مقدس آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پژوهش خبر ، برگزاری اردو از تاریخ ۱ الی ۵ مهر ماه ۹۸ بوده و مختص معرفت جویان فعال ورودی ۹۶ تا ۹۸ حوزه شریف است.

این اردو ذیل برنامه های اصلی حوزه شریف بوده و بخشی از محتوای آموزشی ترم آتی در این اردو ارائه خواهد شد.

حرکت به سمت مشهد مقدس اول مهر ماه آغاز شده و بازگشت به تهران ۵ مهرماه ۹۸ خواهد بود.

معرفت جویان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، می توانند سوالات خود را با حساب کاربری امورمعرفت جویی حوزه شریف به آدرس  HOWZEHSHARIF @در پیام رسان بله مطرح کنند.