رئیس مرکز جذب وزارت علوم درباره جذب دارندگان مدرک سطح ۴ حوزه در دانشگاه ها توضیح داد و گفت: دارندگان مدرک سطح ۴ حوزه از همه مزایای دارندگان دکتری دانشگاهی برخوردارند.

محمد رضا رضوان طلب در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری پژوهش خبر   در پاسخ به این سئوال که برخی از متقاضیان جذب فراخوان بهمن ۹۸ با مدرک سطح ۴ حوزه ثبت نام کرده اند، این افراد باید به عنوان متقاضی دارای مدرک دکتری ثبت نام می کردند یا اینکه برای آنان فایل مخصوص گشوده شده است، گفت:  ۱۰هزار و ۹۸  نفر در فراخوان جذب بهمن ۹۸ ثبت نام کرده اند.

وی ادامه داد: از تعداد ۱۰هزار و ۴۹۸ نفر، تعداد متقاضیانی که با مدرک دکتری ثبت نام کرده اند، ۹ هزار و ۳۵۴ نفر هستند، ۸۰ نفر با مدرک سطح ۴ و یک نفر با مدرک سطح ۳ حوزه ثبت نام کرده اند، یک هزار و ۶۳ نفر نیز با مدرک کارشناسی ارشد ثبت نام کرده اند.  

رئیس مرکز جذب وزارت علوم خاطرنشان کرد: دارندگان مدرک سطح ۴ حوزه از همه مزایای دارندگان دکتری دانشگاهی برخوردارند غیر از آنکه نام سطح چهار حوزه دکتری نیست و از نام دکتر نمی توانند استفاده کنند.

وی ادامه داد: این انتخاب هم به ابتکار مسئولین حوزه بوده است که در پیشنهاد خودشان به شورای عالی انقلاب فرهنگی مدارک حوزوی را با نام سطح دو، سطح ۳ و سطح ۴ نام‌گذاری و پیشنهاد کرده‌اند و تمایل نداشته اند که عناوین حوزوی با عناوین دانشگاهی یکی شود.  

رضوان طلب یادآورشد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب هم همین نکته را در رهنمودهای خود به اعضای مدرسه عالی فقه فرموده‌اند و اعلام مخالفت کرده‌اند با اینکه این عناوین یکی بشود هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم همین معنا را در رای خود تایید کرده است.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم خاطرنشان کرد: بدون شک این به معنای آن نیست که دارندگان سطح ۴ حوزه از فضل و کمال کمتری برخوردارند بلکه دارندگان مدرک سطح ۴ حوزه فضیلت های علمی بسیار بالاتری دارند، لکن مسئولین نام آن را سطح ۴ و به تعبیری معادل دکتری دانسته اند.

وی ادامه داد: بنابراین دارندگان مدارک سطح ۴ حوزه بدون هیچگونه شکی می‌توانند در هر کجا که فراخوانی با مدرک دکتری صورت گرفته ثبت نام کنند.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم توضیح داد: در صورتی که موضوع تحصیلی فراخوان با موضوع درج شده در مدرک سطح ۴ آنان تطابق داشته باشد دانشگاه ها نمی توانند به هیچ وجه تفکیکی بین سطح چهار حوزه و دکتری در رشته های معارف اسلامی و فقه و حقوق اسلامی، علوم قرآن و امثال آن از علوم حوزوی داشته باشند.