معاون آموزشی وزیر علوم گفت: نشست مجازی وزیر علوم و معاونان وزارتخانه با روسای دانشگاه‌ها و برای بررسی مسائل پیش روی آموزش عالی در دوران شیوع بیماری کرونا با حضور ۸۰ رئیس دانشگاه برگزارشد.

 

به گزارش خبرگزاری پژوهش خبر ، نشست مجازی (وبینار) وزیر علوم و معاونان وزارتخانه با رؤسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها برای بررسی مسائل پیش روی آموزش عالی در دوران شیوع بیماری کرونا صبح امروز آغاز به کار کرد.

علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم در گفتگو با خبرگزاری پژوهش خبر درباره نشست امروز که با حضور وزیر علوم و معاونان وزارت علوم و رؤسای دانشگاه‌ها برگزار شد، گفت: جلسه امروز با حضور ۸۰ رئیس دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی برگزار شد.

وی ادامه داد: این جلسه درباره آموزش‌های الکترونیک و سیاست‌های وزارت علوم در تقویت آموزش الکترونیک بود که نقطه نظرات رؤسای دانشگاه‌ها اخذ شد و تبادل نظر صورت گرفت.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: کارهای خیلی بزرگی در رابطه با آموزش‌های الکترونیک توسط دانشگاه‌ها صورت گرفته است که برخی از رؤسا دراین خصوص توضیح دادند.

وی ادامه داد: تقریباً تمام رؤسای دانشگاه‌ها دراین خصوص اجماع داشتند که مسیر آموزش‌های الکترونیک در شرایط کنونی کشور مسیر درستی است و تمام دانشگاه‌ها تلاش کرده اند تا حداکثر پوشش دانشجویی را برای آموزش‌های مجازی داشته باشند.